PEMKON

HAKKINDA

Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri arasında daha etkin bir işbirliği sağlamak için Süleyman Demirel Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün ev sahipliğinde 2009 yılı Mayıs ayında Isparta’da yapılan 13. PEMAT toplantısında “Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi” adı ile bir platform oluşturulmasına karar verilmiştir. Aynı yıl Kasım ayında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün düzenlemiş olduğu Peyzaj Planlama ve Tasarım Sempozyumu’nu takiben yapılan toplantı sonucunda Çalışma İlkeleri belirlenmiştir. 

Konseyin 1. Toplantısının gerçekleştirildiği Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin önerisiyle, oluşturulan Konseyin kısa adının PEMKON olması benimsenmiştir. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlarının katılımıyla yılda iki kez toplanmaktadır. Kararları tavsiye niteliğindedir.