YARIŞMA VE BAŞARI ÖDÜLLERİ

PEMDER YÜKSEK LİSANS TEZ ÖDÜLLERİ – 2022

Amaç:

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği, eğitim kurumlarımızda lisans üstü çalışma yapan bilim insanlarının uzun ve yorucu bilimsel çalışmalar sonunda ortaya koydukları tez çalışmalarının değerlerine dikkat çekmek ve bunların bilim ve meslek dünyasında daha etkin duyurulması ve tanıtılmasını sağlamak üzere 2021 yılında PEMDER Lisansüstü Tez Ödüllerini başlatmıştı.

Her yıl düzenlenmesi planlanan bu ödüller çerçevesinde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin tezleri, PEMDER Yarışma ve Başarı Ödülleri Komisyonu’nca belirlenen akademik jüriler tarafından değerlendirilmektedir.

Ödüllerin amacı, zaten bir bilim jürisi tarafından başarılı bulunmuş tezleri irdelemek değil; belirlenen ölçütler bağlamında; özgün, güncel, kuramsal ya da uygulamaya dönük olarak, bilimsel ve toplumsal anlamda sonuçları en yararlı olabilecek tezleri belirlemektir.

Kapsam:

Ödüller, lisansüstü çalışmasını ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan üniversitelerdeki Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dallarında tamamlayan öğrencilerin tez çalışmalarını kapsamaktadır.

2022 yılı ödüllerine tezlerini son üç yılda (2020-2021-2022) tamamlamış olan Yüksek Lisans tez sahipleri başvurabilecektir.

Başvuru Koşulu ve Şekli

  1. Yüksek Lisans tezlerini, ülkemizde ve KKTC’de yer alan üniversitelerdeki Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dallarında tamamlamış olmak gerekmektedir.
  2. 2022 Yılı başvuruları 30 Kasım 2022 saat 17:00’a kadar PEMDER web sayfasında (http://pemder.org.tr/yarisma-ve-basari-odulleri) yer alan başvuru linki kullanılarak, çevrimiçi yapılacaktır. Tezlerin basılı nüshası gönderilmeyecektir.
  3. Tezler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Ulusal Tez Merkezi web sayfasından (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi) pdf olarak indirilerek gönderilecektir.
  4. Tezlerde herhangi herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Ancak; tez içinde sayfa boyutunda çok küçük kalan ve okunmasında zorluk çekildiği düşünülen şekil, harita ya da fotoğraflardan önemli görülenler ayrıca gönderilebilir.

Başvuru ile ilgili diğer konular:

  1. Başvuranlar kısa özgeçmişlerini ve vesikalık fotoğraflarını da göndereceklerdir.
  2. Başvuran kişi, tez danışmanını bilgilendirmekle yükümlüdür, ancak onay alması zorunlu değildir.
  3. Başvuran kişi gönderdiği tüm bilgi ve belgelerin kendisinin olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Ödül alan katılımcılardan; bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılan, etik ve kural ihlali yaptığı saptananların sertifika ve ödülleri geri alınır.
  4. Başvuru için herhangi bir ücret alınmayacaktır.
  5. PEMDER yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  6. Başvuranların tümü bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Değerlendirme

Başvurular PEMDER Yarışma ve Başarı Ödülleri Komisyonu tarafından ön denetimden geçtikten sonra oluşturulacak jürilere gönderilecektir. Jüri değerlendirmesi sonucunda ödül almaya uygun bulunanlar belirlenecektir.

Ödüller:

PEMDER Lisansüstü Tez Ödüllerinin ana amacı, belirlenen ölçütler bağlamında en başarılı olduğu değerlendirilen tez sahiplerini onurlandırmaktır. Bunun yanı sıra sertifika ve para ödülü de verilecektir. 2022 yılında iki adet Yüksek Lisans Tezine Eşdeğer Başarı Ödülü verilecektir.

2022 Yüksek Lisans Tez Ödülü:     Sertifika ve tez başına 2.500 TL para ödülü

Sonuçların Açıklanması:

Sonuçlar ve yarışma ile ilgili tüm haberler PEMDER web sitesi ve yayın organları üzerinden yapılacaktır. Kazananlara ayrıca telefon ve e-posta yoluyla da bilgi verilecektir.

Önemli Tarihler:

Başvuru başlangıcı:           01.11.2022

Son Başvuru:                    30.11.2022, saat 17:00

Sonuç Açıklama:               05.01.2023

Kolokyum ve Ödül Töreni: 15.01.2023

Telif Hakkı Devri ve Etik Sorumluluk Beyanı

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği’nin düzenlediği Yüksek Lisans  Ödüllerine başvuranlar, gönderilen tezin kendilerine ait olduğunu ve etik kurallara uygun olduğunu  taahhüt eder. Tezin ödül alması durumunda, sonuçların duyurulması ve ödülle ilgili her türlü haber ve duyurunun PEMDER yayın organlarından (web sitesi, dergi, bülten, sosyal medya hesapları, vb) yapılmasını kabul eder.