YARIŞMA VE BAŞARI ÖDÜLLERİ

PEMDER YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖDÜLLERİ – 2023

 Amaç:

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği, eğitim kurumlarımızda doktora ve yüksek lisans yapan bilim insanlarının uzun ve yorucu bilimsel çalışmalar sonunda ortaya koydukları tez çalışmalarının değerlerine dikkat çekmek ve bunların bilim ve meslek dünyasında daha etkin duyurulması ve tanıtılmasını sağlamak üzere 2021 yılından bu yana her yıl PEMDER Lisansüstü Tez Ödülleri vermektedir

Ödüller çerçevesinde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını ya da doktorasını tamamlayan öğrencilerin tezleri PEMDER Yarışma ve Başarı Ödülleri Komisyonu’nca belirlenecek olan akademik jüriler tarafından değerlendirilmektedir.

Ödüllerin amacı, zaten bir bilim jürisi tarafından başarılı bulunmuş tezleri irdelemek değil; belirlenen ölçütler bağlamında; özgün, güncel, kuramsal ya da uygulamaya dönük olarak, bilimsel ve toplumsal anlamda sonuçları en yararlı olabilecek tezleri belirlemektir.

Kapsam:

Ödüller, ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan üniversitelerdeki Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dallarında yüksek lisansını ya da doktorasını tamamlayan öğrencilerin tez çalışmalarını kapsamaktadır.

2023 yılı ödüllerine tezlerini son üç yılda (2021-2022-2023) tamamlamış olanlar başvurabilecektir.

Başvuru Koşulları:

 1. Tezlerini, ülkemizde ve KKTC’de yer alan üniversitelerdeki Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dallarında tamamlamış olmak
 2. Daha önce herhangi bir tez ödülü almamış olmak,

Başvuru Şekli:

 1. 2023 Yılı başvuruları 30 Kasım 2023 saat 17:00’a kadar PEMDER web sayfasında (http://pemder.org.tr/yarisma-ve-basari-odulleri) yer alan başvuru linki kullanılarak, çevrimiçi yapılacaktır. Tezlerin basılı nüshası gönderilmeyecektir.
 2. Tezler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Ulusal Tez Merkezi web sayfasından (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi) pdf olarak indirilerek gönderilecektir.
 3. Tezlerde herhangi herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Ancak; tez içinde sayfa boyutunda çok küçük kalan ve okunmasında zorluk çekildiği düşünülen şekil, harita ya da fotoğraflardan önemli görülenler ayrıca gönderilebilir.

Başvuru ile ilgili diğer konular:

 1. Başvuranlar kısa özgeçmişlerini ve vesikalık fotoğraflarını da göndereceklerdir.
 2. Başvuran kişi, tez danışmanını bilgilendirmekle yükümlüdür, ancak onay alınması zorunlu değildir.
 3. Başvuran kişi gönderdiği tüm bilgi ve belgelerin kendisinin olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Ödül alan katılımcılardan; bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılan, etik ve kural ihlali yaptığı saptananların sertifika ve ödülleri geri alınır.
 4. Başvuru için herhangi bir ücret alınmayacaktır.
 5. PEMDER yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 6. Başvuranların tümü bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Değerlendirme

Başvurular PEMDER Yarışma ve Başarı Ödülleri Komisyonu tarafından ön kontrolden geçtikten sonra oluşturulacak jürilere gönderilecektir. Jüri değerlendirmesi sonucunda ödül almaya uygun bulunanlar belirlenecektir.

Ödüller:

PEMDER Yüksek Lisans ve Doktora Tez Ödüllerinin ana amacı, belirlenen ölçütler bağlamında en başarılı olduğu değerlendirilen tez sahiplerini onure etmektedir. Bunun yanı sıra sertifika ve mütevazi bir para ödülü de verilecektir.

En İyi Doktora Tezi Ödülü:                      Sertifika ve 7.500 TL para ödülü

En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü:          Sertifika ve 5.000 TL para ödülü

Jürinin önerisi ve PEMDER Yarışma ve Başarı Ödülleri Komisyonu’nun kararı ile teşvik ödülleri de verilebilir.

Sonuçların Açıklanması:

Sonuçlar ve yarışma ile ilgili tüm haberler PEMDER web sitesi ve yayın organları üzerinden yapılacaktır. Kazanlara ayrıca telefon ve e-posta yoluyla da bilgi verilecektir.

Önemli Tarihler:

Yarışma İlanı:                   15.11.2023

Son Başvuru:                   30.11.2023

Sonuç Açıklama:             05.01.2024

Kolokyum ve Ödül Töreni: 15.01.2024

Telif Hakkı ve Etik Sorumluluk Beyanı

Yarışmaya katılanlar Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği’nin düzenlediği “Yüksek Lisans ve Doktora Tez Ödülleri” etkinliğine gönderdikleri tezin kendilerine ait olduğunu, etik kurallara uygun olduğunu, daha önce başka bir ödül almadığını taahhüt eder. Tezin ödül alması durumunda, sonuçların duyurulması ve ödülle ilgili her türlü haber ve duyurunun PEMDER yayın organlarından (web sitesi, dergi, bülten, sosyal medya hesapları, vb) yapılmasını kabul eder.