1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde başlatılan ve 55 yılı geride bıraktığımız ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretimi, ülke genelinde lisans düzeyinde 40’ın üzerinde bölümde sürdürülmektedir. Bölüm sayılarındaki artışa paralel olarak, bölümler arasında işbirliği ve eşgüdüme olan gereksinim de artmış ve bu bağlamda 1997 yılında Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) ve 2009 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) gibi işbirliği ve eşgüdüm mekanizmaları harekete geçirilmiştir. Her iki yapılanma da bugüne kadar Peyzaj Mimarlığı akademik camiasına önemli katkılarda bulunmuştur.

 

Gerek PEMAT ve gerekse PEMKON çalışmaları kapsamında her zaman dile getirilen bir konu kurumsallaşma olmuştur. Her iki yapılanmanın da bir işbirliği/eşgüdüm platformu niteliğinde olması ve yasal bir statüsünün bulunmaması zaman zaman çalışmaların etkinliğini olumsuz yönde etkilemiştir. İşte bu gereksinimden hareketle, 13-14 Kasım 2017 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenen 16. PEMKON Toplantısında, faaliyetlerimizi kurumsal bir çatı altında daha etkin bir şekilde yürütmek üzere, Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) isimli bir derneğin Antalya’da kurulması kararı alınmıştır.

PEMDER’in amacı, Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitim öğretimi ve araştırmalarının ve Peyzaj Mimarlığı mesleğinin gelişmesine; bilgili, becerili, araştırıcı meslek mensuplarının yetiştirilmesine; akademik işbirliğine; öğretim programlarının akreditasyonuna katkıda bulunmaktır.

 

PEMDER, kurulduğu kentte faaliyet gösteren Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerinin yanı sıra ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde görev yapan ve PEMKON’un kuruluşunda görev alan ya da dönem başkanlığı görevini yürüten aşağıdaki 7 akademisyenin girişimiyle 15.01.2018 tarihinde kurulmuştu

Prof.Dr. Oğuz YILMAZ

PEMKON Kurucusu 

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME

PEMKON 1. Dönem Başkanı 

Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr. Adnan UZUN

PEMKON 2. Dönem Başkanı 

Işık Üniversitesi

Prof.Dr. Tanay BİRİŞÇİ

PEMKON 6. Dönem Başkanı 

Ege Üniversitesi

Prof.Dr. Cengiz ACAR

PEMKON 8. Dönem Başkanı 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Meryem ATİK

Öğretim Üyesi

Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr. Tahsin YILMAZ

Öğretim Üyesi

Akdeniz Üniversitesi