KURULLAR

 

 YÖNETİM KURULU

 

1

Veli ORTAÇEŞME

Akdeniz Üniversitesi

Başkan

2

Oğuz YILMAZ

Ankara Üniversitesi

2. Başkan

3

Pınar ZEĞEREK

Akdeniz Üniversitesi

Sekreter

4

Tahsin YILMAZ

Akdeniz Üniversitesi

Sayman

5

Cengiz ACAR     

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

6

Meryem ATİK  

Akdeniz Üniversitesi

 

7

Osman UZUN

Düzce Üniversitesi

 

8

Adnan UZUN    

Işık Üniversitesi

 

9

Tanay BİRİŞÇİ   

Ege Üniversitesi

 

10

Abdullah KELKİT              

Çanakkale Onsekiz Mart Üni.

 

11

Mustafa ARTAR              

Bartın Üniversitesi

 

12

Mustafa VAR    

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

13

Meltem ERDEM KAYA  

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

14

Faris KARAHAN               

Atatürk Üniversitesi

 

DENETİM KURULU

 

1

Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ

Ege Üniversitesi

Başkan

2

Emrah YILDIRIM

Akdeniz Üniversitesi

 

3

Barış KARA

Adnan Menderes Üniversitesi

 

4

Sebahat AÇIKSÖZ

Bartın Üniversitesi

 

5

Ömer Lütfü ÇORBACI   

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 

6

Murat ZENGİN 

Pamukkale Üniversitesi