KALİTE POLİTİKAMIZ

PEMDER Kalite Politikası

Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER), çalışmalarını sürekli iyileştirme ve toplam kalite felsefesi doğrultusunda yürütmeyi ve Peyzaj Mimarlığı eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının beklentilerini sürekli karşılamayı temel ilke edinmiştir. Sunulan hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmak için PEMDER aşağıdaki değerlere bağlı kalacaktır.

Hizmet Odaklılık: PEMDER görevlileri ve gönüllüleri hizmet verdiği tüm kurumlarla saygılı bir ilişki kurar ve sürdürürler. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdırlar. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin hizmeti alan kurumlar olduğunun bilincindedirler.

Sürekli Öğrenme: Sürekli öğrenme, sürekli iyileştirme için önkoşuldur. Bu nedenle PEMDER hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem de benzer kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir. Görevlilerin ve gönüllülerin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde desteklenir ve teşvik edilir.

Değer Yaratma: PEMDER, başta hizmet verdiği kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Özellikle PEMDER değerlendirme takımları, Peyzaj Mimarlığı eğitiminin ve değerlendirme sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geri bildirim sağlamaya çalışırlar.

İşbirliği Geliştirme: Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması işbirliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle PEMDER, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir işbirliği için ortaklar arasında paylaşılmış hedeflerin olması; uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan bir ilişki kurulması esastır.

Etik Davranış: PEMDER görevlileri ve gönüllüleri paydaşlara karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemişlerdir. Bu nedenle, PEMDER Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak, profesyonelce davranış sergilerler.

Şeffaflık ve Hesap Verebilme: PEMDER program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.