Derneğimiz tarafından DergiPark platformu üzerinden bilimsel içerikli iki elektronik dergi yayınlanmaktadır.

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi (PAUD)

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi (PAUD)’un amacı, Peyzaj Mimarlığı alanında yapılan araştırmaların, tezlerin ve iyi planlama ve tasarım uygulamalarının sonuçlarının bilim dünyası ile paylaşılması ve bu alandaki bilgi birikimine ve uygulamalara katkıda bulunmaktır.   PAUD, peyzaj uygulamalarının değerlendirildiği orijinal araştırma makaleleri, Peyzaj Mimarlığı eğitimi alanına katkıda bulunan özgün çalışmaları, derlemeleri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide araştırma yazılarına öncelik verilmektedir.  


ISSN 2687-2366

PEYZAJ – Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi

PEYZAJ Dergisi’nin amacı, Peyzaj Mimarlığı alanında yapılan araştırmaların, iyi planlama ve tasarım uygulamalarının sonuçlarının bilim ve meslek dünyası ile paylaşılması ve bu alandaki bilgi birikimine ve uygulamalara katkıda bulunmaktır.  


ISSN 2687-2358