Derneğimizin yapmış olduğu başvuru sonucu, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kararı ile PEMDER, Peyzaj Mimarlığı alanında Ulusal Akreditasyon Ajansı olarak tescil edilmiştir.PEM DER Türkiye’deki, KKTC’deki ve YÖK tarafından diğer ülkelerde kurulan ve tanınan Peyzaj Mimarlığı programlarına akreditasyon hizmeti verecektir.