Derneğimizin öğrenci programı olan PEMDER UNİPEM faaliyetlerine başladı. Eğitim-öğretimin hem hedef kitlesi hem de paydaşlarından birisi olan her düzeydeki öğrencilerin (lisans-yüksek lisans-doktora) ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı eğitimi konusunda görüşlerini almak, sorunlarını dile getirmek, düzenlenecek etkinliklerle bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak üzere faaliyete geçen UNİPEM’le ilgili konuları Yönetim Kurulu üyemiz Doç.Dr. Mustafa ARTAR koordine edecektir.