Ülkemizde lisans düzeyinde öğretim yapılan 41 Peyzaj Mimarlığı Bölümünün akademik personel sayıları, bölümlerin web sayfasında ve YÖK Atlas web sayfasında yer alan bilgilerden yararlanılarak Derneğimiz tarafından belirlendi. Buna göre 41 bölümümüzde toplam 403 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunlardan 275’i öğretim üyesi, 12’si Öğretim Görevlisi, 116’sı ise Araştırma Görevlisi kadrolarında görev yapmaktadır. 10 ve üzerinde öğretim üyesine sahip bölüm sayısı 12, 10 ve üzerinde öğretim elemanına sahip bölüm sayısı 18’dir. Bölüm başına düşen öğretim üyesi+öğretim görevlisi sayısı 7’dir.