Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği, eğitim kurumlarımızda doktora ve yüksek lisans yapan bilim insanlarının uzun ve yorucu bilimsel çalışmalar sonunda ortaya koydukları tez çalışmalarının değerlerine dikkat çekmek ve bunların bilim ve meslek dünyasında daha etkin duyurulması ve tanıtılmasını sağlamak üzere PEMDER Yüksek Lisans ve Doktora Tez Ödüllerini başlatmaktadır.

Her yıl düzenlenmesi planlanan bu ödüller çerçevesinde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını ya da doktorasını tamamlayan öğrencilerin tezleri PEMDER Yarışma ve Başarı Ödülleri Komisyonu’nca belirlenecek olan akademik jüriler tarafından değerlendirilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: http://pemder.org.tr/yarisma-ve-basari-odulleri

SON BAŞVURU – 5 ARALIK 2021