20 Ocak 2024 tarihinde 13 farklı üniversiteden 15 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda görüş birliğine varılan konular aşağıda yer almaktadır:

  1. Eğitim ve Öğretim kapsamında Yapay Zekâ ve Yapay Sinir Ağları konularının Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini ile ilişkisini irdeleyen derslerin hazırlanması ve tercihen yüksek lisans veya doktora düzeyinde olacak şekilde eğitimlerin verilmesi,
  2. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) koordinasyonunda Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin her birinden konu ile ilgili veya uzmanlardan oluşan komisyonların kurulmasının ve Yapay Zekâ ve Yapay Sinir Ağlarının ve Online Sınav Yöntemlerinin uygulama yönergelerinin hazırlanması,
  3. Veri Madenciliği kapsamında gerekli olan veri altyapının belirlenmesi ve özellikle yapısal ve bitkisel peyzaj elemanları hakkındaki tüm verinin bir havuz içerisinde toplanması,
  4. Üniversitelerarası Kurulu (ÜAK) doçentlik anahtar kelimelerinin içerisinde MIT ve İTÜ’de kullanılan kavramlardan “Mimari Bilişim” kavramının da eklenmesi,
  5. Yapay Zekâ, Yapay Sinir Ağları ve Veri Madenciliği hakkında tanımlamaların yapılması için meslekler arası etkileşimi arttıracak etkinliklerin ve toplantıların gerçekleştirilmesi,
  6. Peyzaj Mimarlığı mesleğinde saha çalışmalarında kullanımı ve yaklaşımların belirlenmesine yönelik toplantı ve anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
  7. PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (PAK) tarafından uygulanan akreditasyon ölçütlerine Yenilikçi Çözümler için eklemelerin yapılması,
  8. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Çalıştaylarına ihtiyaç kapsamında Tasarım, Planlama ve Peyzaj Bitkileri kapsamında eklemeler yapılması,
  9. PEMDER tarafından yayınlanan PEYZAJ Dergisi’nde bu konular kapsamında yayınların yer aldığı özel bir sayının çıkarılmasına,
  10. Konunun detaylı bir şekilde anlatımının gerçekleştirileceği tercihen TÜBİTAK destekli bir eğitimin gerçekleştirilmesi.