Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi ve araştırmaların niteliklerinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan Doktora Kolokyumlarının dördüncüsü 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Bir bilim şöleni şeklinde geçen kolokyuma katılan doktora öğrencilerimize, danışmanlara, konu uzmanlarına teşekkür ederiz. 5. Kolokyum Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.
#PemderAkademi #DahaİyiEğitim #DahaNitelikliAraştırma #DahaDonanımlıMeslektaş