Değerli Takipçilerimiz,

Program Akreditasyonu; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir. Türkiye’de akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinden Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) sorumludur. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması süreci YÖKAK tarafından belirlenen ilke ve ölçütler kapsamında yürütülmektedir. BU bağlamda PEMDER 8 Nisan 2020 tarihinde Peyzaj Mimarlığı alanında Ulusal Akreditasyon Kuruluşu olarak tescil edilmiştir.

Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin akreditasyon başvuruları 2021 yılı Ocak ayında alınmaya başlamıştır. 5 bölümümüzün başvurduğu ve toplam 14 ay süren akreditasyon değerlendirme süreci tamamlanmış, başvuran 5 bölümümüzün tümü akredite edilmiştir. Gerek başvuran bölümlerimiz ve gerekse Derneğimize bağlı, ancak karar alma süreçlerinde bağımsız bir kurul olan Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (PAK) tarafından emek yoğun geçen bu sürece katkıda bulunan herkese içten teşekkürlerimizi sunar, sonucun akredite edilen bölümlerimize ve ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı eğitimine hayırlı olmasını dileriz.