Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul Toplantı tarihleri T.C. İçişleri Bakanlığı genelgeleri nedeniyle iki kez ertelenmek durumunda kalmıştır. Bu nedenle yeni toplantı tarihleri belirlenmiş olup, ilk (çoğunluklu) toplantı 15/06/2021, ikinci (çoğunluksuz) toplantı ise 22/06/2021 tarihinde saat 16:00’da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi / Antalya adresinde aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir. 
Saygılarımla.
Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması
 3. Divan Kurulunun Oluşturulması
 4. Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
 5. Yönetim Kurulu Raporunun Sunulması ve Kabulü
 6. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 7. Tüzük Değişikliği Önerisinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 8. 2021-2024 Dönemi Üye Aidatlarının Belirlenmesi
 9. Yönetim ve Denetim Kurullarına Üye Seçimi
 10. Dilek ve Temenniler
 11. Kapanış