Eğitimler

PAK üyeleri ve Program Değerlendiricileri Akreditasyon Eğitimi (23 Mart 2019, Akdeniz Üniversitesi, Antalya)