Duyurular

Program Değerlendirici Çağrısı

Ülkemizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve YÖK tarafından diğer ülkelerde kurulan özel statülü üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı eğitim programlarının PEMDER Değerlendirme Ölçütlerine göre akreditasyonunu yapacak ve kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek program değerlendiricileri aranmaktadır. 

Tümüyle gönüllülük esasına dayanan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan Öz Değerlendirme Raporu’nun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir akademik ve sosyal sorumluluğu yerine getireceklerdir. 

Akademisyen adaylar için Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretimi konusunda en az 10 yıl deneyime sahip olma; kalite, kalite güvencesi, dış değerlendirme, akreditasyon, ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon hazırlığı konularında çalışma, yayın ve/veya deneyime sahip olma; endüstri/iş dünyasından adaylar için ise Peyzaj Mimarlığı eğitimi, Peyzaj Mimarlığı ile ilgili iş ve hizmetlerin yönetimi ve kalite süreçlerinde deneyim sahibi olma nitelikleri arzulanmaktadır. Öğrenci adaylarda ise yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma niteliği aranmaktadır. 
 
Siz de bu önemli konuda gönüllü olarak görev almak isterseniz lütfen ekteki PEMDER Program Değerlendirici Aday Anket Formunu doldurarak, özgeçmişiniz ve deneyimlerinizi gösteren belgeler ile birlikte 8 Mart 2019 tarihine kadar pemderpak@gmail.com adresine gönderiniz.

Peyzaj Mimarlığı eğitim öğretimine yapacağınız katkılara şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Prof.Dr. Hakan DOYGUN
PAK adına

Ek. Aday Anket Formu