Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği (ASLA) tarafından her yıl, Peyzaj Mimarlığı mesleğinin yaratıcı olarak kabul edilen Frederick Law Olmsted’in doğduğu ay olan, Nisan ayında kutlanan Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı Peyzaj Mimarlığı mesleğinin tanınırlığının artırılmasını amaçlamaktadır. Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA’nın da desteklediği bu etkinlik kapsamında gerek Amerika Birleşik Devletlerinde ve gerekse dünyanın birçok ülkesinde zengin içerikli kutlamalar yapılmaktadır. ASLA’nın temel vizyonu “herkes için sağlıklı, güzel ve dirençli mekanlar”dır. 2021 yılı Nisan ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde Peyzaj Mimarlığı projelerinin bu vizyonu toplumun tüm kesimlerinde – her renkten, sosyoekonomik yapıdan ve engelsiz olarak- nasıl somutlaştırdığı ortaya konulacaktır. PEMDER 26-28 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler” eğitimi ile bu vizyona katkıda bulunmuştur.Bu yılın sloganı ASLA tarafından “Growing Together” (Birlikte Büyüyoruz) olarak belirlenmiştir. #GrowingTogether#BirlikteBüyüyoruz#EngelsizPeyzaj#Pemder