PROF.DR. OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1956 yılında Ankara’da doğan Prof.Dr. Oğuz YILMAZ, 1980 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun oldu. 1981 yılında aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. 1987 yılında Doktorasını tamamladı, 1993 yılında Doçent, 2000 yılında Profesör oldu. 1999-2000 öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yapılanma çalışmalarında kendi isteği ile görev aldı, yeşil alan birimini kurdu ve Rektör Danışmanlığı yaptı. Bu süreçte başta Ankara olmak üzere birçok kentimizdeki ulusal projeler ile Ürdün, Libya gibi ülkelerdeki uluslararası projelerin yürütülmesinde yer aldı. 2008 yılında, daha önce iki kez bölüm başkan yardımcılığı yaptığı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı oldu. Görev yaptığı dönemde bölüm eğitim programlarının düzenlenmesi ve Bologna Ölçütlerine uyumlaştırılmasında önemli rol oynadı.

2010 yılında TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanlığına seçildi. Daha önce de iki dönem ikinci başkanlığını yaptığı Peyzaj Mimarları Odası Başkanlığı sürecinde Oda’ya olan güvenin sağlanması, yönetişim, kurumsallaşma, uluslararası ilişkiler, teknolojik altyapı, kütüphane, yayınlar, yarışmalar, yaz okulları ve mülk alımı konularında önemli gelişmeler sağladı. Mesleki akreditasyon ve meslek yasası konularında ilk çalışmaları başlattı.

Prof.Dr. Oğuz YILMAZ, akademik örgütlenmelerde de öncü rol oynadı. 1997 yılında Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu’nun (PEMAT) oluşturulma düşüncesini ortaya koydu. Eğitimde birlik sağlamak ve mesleki alanda daha etkili olabilmek için 2009 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi’nin (PEMKON) kuruluşunun gerçekleştirmesini sağladı. Uzun yıllardır akademik topluluğun yasal kimliğe sahip bir kuruluş beklentisine karşılık olarak, PEMKON kararıyla 2018 yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) kuruluşunda yer aldı ve ikinci başkanlık görevini üstlendi. Dernek çalışmalarında ana hedeflerden olan eğitimde akreditasyon bağlamında, Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan (YÖKAK) akreditasyon yetki belgesi alınması sürecinde aktif olarak görev aldı.

Bilimsel çalışma ve uzmanlık alanları; peyzaj tasarımı, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı eğitimi ve peyzaj mimarlığı tarihidir. Bu alanlarla ilgili olarak kitaplar yazdı, makaleler üretti, bildiriler sundu. Ulusal proje yarışmalarında 2 ödül ve 4 mansiyon kazandı, birçok döner sermaye proje çalışmasına katıldı. 5 TÜBİTAK, 3 Ar-Ge ve 2 Avrupa Birliği projesinde yer aldı. AB destekli uluslararası öğrenci eğitim programlarında 3 yıl görev aldı. Yüzlerce Lisans öğrencisine ek olarak, 10 Doktora ve 22 Yüksek Lisans öğrencisi yetiştirdi.

11 Mart 2023 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyeliğinden emekli olan Prof.Dr. Oğuz YILMAZ, halen PEMDER ikinci başkanlığı görevini yürütmektedir. Derneğin çeşitli komitelerinde de görev almaktadır. Hocamıza sağlıklı ve güzel bir emeklilik süreci diliyoruz.