AKREDİTASYON

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre 15.01.2018 tarihinde kurulmuş olup, Antalya Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne 07.037.092 kütük numarası ile kayıtlıdır. Derneğimizin misyonu : 

“Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitim öğretimi ve araştırmalarının ve Peyzaj Mimarlığı mesleğinin gelişmesine; bilgili, becerili, araştırıcı meslek mensuplarının yetiştirilmesine; akademik işbirliğine; öğretim programlarının akreditasyonuna katkıda bulunmaktır.”

Bu misyon doğrultusunda belirlenen hedefler arasında:

  • Peyzaj Mimarlığı alanındaki eğitim-öğretim ve araştırmaların etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
  • Yeni öğretim programları oluşturma, geliştirme ve uygulamaya olanak sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
  • Peyzaj Mimarlığı öğretim programlarını üniversitelerin başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek,
  • Eğitim-öğretim, değerlendirme, akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar, dernekler, meslekörgütleri ve akreditasyon kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Derneğimiz 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren akreditasyon başvurularını almayı planlamaktadır.