2022 yılında PEMDER’e akreditasyon başvurusu yapmayı planlayan ve süreç ve ölçütler bağlamında ayrıntılı bilgi talep eden kurumların temsilcilerine yönelik olarak 20 Kasım 2021 Cumartesi günü kurum bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Burdur Mehmet Akif, Çanakkale Onsekiz Mart, İnönü, İstanbul-Cerrahpaşa ve Karadeniz Teknik üniversitelerinin ilgili fakülte dekan ve dekan yardımcıları ile peyzaj mimarlığı bölümlerinin başkanları, başkan yardımcıları ve akreditasyon komisyon üyeleri katılmıştır. #Pemder#PemderAkreditasyon#PAK