2010 yılında kurulan ve her 6 ayda bir düzenli olarak toplanan Türkiye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON)’un 20. Toplantısı, İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün ev sahipliğinde 22 Kasım 2019 tarihinde Malatya’da yapıldı. Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Politika Belgesi ve Eğitim Programlarının Akreditasyonu başta olmak üzere çeşitli konular tartışıldı ve kararlar alındı. Başarılı organizasyon için İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığına teşekkür ederiz.