Covid-19 salgını nedeniyle iki kez ertelenmek zorunda kalınan Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısında:

  1. 2018-2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
  2. 2021-2024 dönemi tahmini bütçe onaylanmıştır.
  3. Tüzüğümüzün 11 ve 13. Maddelerinde değişiklik yapılmış, Geçici 1. Madde yürürlükten kaldırılmıştır. 11 madde değişikliği ile yönetmelik, yönerge ve benzeri belgeleri hazırlama yetkisi Yönetim Kurula verilmiş; 13. Madde değişikliği ile 2021-2024 üye aidatları belirlenmiştir.
  4. 2021-2024 dönemi üye aidatlarının sabit olarak tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre üyelerimizden aylık 7,5 TL olmak üzere yıllık 90 TL aidat alınacaktır. Üyeliğe ilk kez kabul edileceklerden ilave 60 TL alınacaktır.
  5. Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimleri gerçekleştirilmiştir.